درآمد ناشر

 

نرخ درآمد در انواع حساب های کاربری سایت کوتاه کننده لینک یکیو

هر بازدید دوبار در روز شمارش خواهد شد که به شرح زیر می باشد

بازدید اول ایران 11 تومان و بازدید دوم 11 تومان مجموعا 22 تومان بابت هر آی پی
بازدید دوم خارجی 8 تومان و بازدید دوم 8 تومان مجموعا 16 تومان بابت هر آی پی

هر بازدید کننده ایرانی یا خارجی با دوبار نمایش می تواند 22 تومن کسب کند

این بالاترین تعرفه در بین سایت های کوتاه کننده لینک ایرانی است.

 

ایران (جمهوری اسلامی) درآمد در هر 1000 نمایش

۲۲٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۲۲٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

نمایش جهانی (همه کشورها) درآمد در هر 1000 نمایش

۱۶٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۶٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

ایالات متحده درآمد در هر 1000 نمایش

۱۶٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۶٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

ترکیه درآمد در هر 1000 نمایش

۱۶٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۶٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

انگلستان درآمد در هر 1000 نمایش

۱۶٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۶٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

افغانستان درآمد در هر 1000 نمایش

۱۶٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۶٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

 

زرین لینک